WIE ZIJN WIJ

Wij zijn een projectgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties en bewoners.
Als werkgroep staan wij open voor nieuwe ideeën en initiatieven die een meerwaarde kunnen bieden voor en een extra stimulans kunnen geven aan de doelstellingen van “Laat het van Twee kanten komen”.

Samengevat bestaan de doelstellingen van “Laat het van twee kanten komen” uit:

Afhankelijk van het gekozen onderwerp werken wij met organisaties en instellingen samen met deskundigheid op het gebied van de gekozen thema’s. Stichting Eigenwijks geeft advies en ondersteuning waar mogelijk.

Als lokaal initiatief leveren wij in Amsterdam Nieuw-West een bescheiden bijdrage aan de verbetering van de dialoog tussen de bewoners met hun diverse achtergronden. Daarmee denken wij dat onderling begripacceptatie en respect in het dagelijkse leven bevorderd kunnen worden. Wij betrekken de lokale politici regelmatig als inleider of gastspreker bij onze activiteiten. Wij bieden hen gelegenheid om in informele sfeer bewoners te ontmoeten, met het doel de kloof tussen politiek en bewoners te verkleinen.

Doelstellingen

Samengevat bestaan de doelstellingen van “Laat het van twee kanten komen” uit:

logo-scheiding-bg