ACTIVITEITEN

2018

De Interculturele Werkgroep “Laat het van twee kanten komen” organiseert een gesprek hierover met bewoners uit Geuzenveld en Slotermeer die vragen hebben over immigratie.
Instroom van vreemdelingen is dat iets van de laatste 50 jaar? Of kwam het in vroegere eeuwen ook al voor? Hoe lang blijft het doorgaan?
Soms beweren mensen dat ‘inburgeren’ gelijk staat met assimileren. Moet je je ‘oude’ cultuur opgeven? En dan nog, is integratie ook een taak voor de oorspronkelijke bewoners?
In de woonwijken met veel variatie in bevolkingsgroepen komen deze en andere vragen telkens weer naar boven.
Prof. James Kennedy, historicus en immigrant, is uitgenodigd om over dit onderwerp met ons in gesprek te gaan.

Plaats: Het Pluspunt, Albardakade 5, Geuzenveld (eindpunt lijn 13).

Programma:
– zaal open: 18.30 uur, inloop met soepmaaltijd.
– aanvang: 19.30 uur.

Meer informatie bij Luuk Wieringa, tel. 020-6144924, e-mail: luwieringa@planet.nl.

Vertegenwoordigers van vijf politieke partijen: SP, D’66, DENK, PvdA en VVD, gaan met elkaar en met de zaal in debat.
Thema’s:
– Laag inkomen en armoede;
– Thuiszorg en WMO;
– Gelijkwaardigheid voor mensen;
– Gelijke kansen in het onderwijs;
Deze onderwerpen zijn voor de bewoners van Geuzenveld en Slotermeer van groot belang. De voorstellen van de partijen willen wij graag horen en bespreken.
Pieter Webeling is debatleider.
Plaats: Honingraat, Slotermeerlaan 103H.

Programma:
– zaal open: 18.30 uur, inloop met soep en hapjes.
– start debat: 19.30 – 21.30 uur.
– 21.30 uur: nagesprek.
Meer informatie bij Luuk Wieringa, e-mail: luwieringa@kpnplanet.nl.

GA 21 MAART STEMMEN

Kan dat anders? Kan dat beter? Een avond over de situatie in de Thuiszorg en de marktwerking.

Sinds enkele jaren is de Gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor de Thuiszorg. De ‘hulp in het huishouden’ hoort hier ook bij. Er zijn meer dan 28 aanbieders, die met elkaar concurreren in marktwerking.Kan dat anders? Kan dat beter?
Hoe gaat het met het belang van de gebruiker, de cliënt?
In zijn verkiezingsprogramma doet de SP vergaande voorstellen. De partij wil de hulp bij het huishouden weghalen bij de commerciële instellingen en onder regie van de Gemeente brengen. Hiermee wordt een einde gemaakt aan dure directies, harde bezuinigingen op het thuiszorgpersoneel en aan verschraling van de zorg voor cliënten.
Samen met bewoners wil de Werkgroep “Samenleving in Constructie”  dit plan grondig bekijken.
Coby Groenendijk (6e op de lijst van de SP) geeft uitleg en toelichting.
Herman Klein Tiessink (Cliëntenbelang) zal als eerste zijn reactie geven.
En natuurlijk zullen de aanwezigen meepraten en meedenken. Hans Staphorsius (voorzitter De Brug) is gespreksleider.

Plaats: De Ontmoeting. Louis Couperusstraat 133

Programma:
– zaal open: 18.30 uur, inloop met soep en brood.
– gesprek en discussie: 19.30 – 21.00 uur.

2017


Jongeren en ouderen praten over de vraag: Waarom herdenken we?

Deze activiteiten namelijk van Marhaba samen met Joke Jongejan van stichting Dialoog en Actie hebben we samen georganiseerd, Maar stichting Marhaba die zijn organiseert,

Meer informatie bij Abdelhafid, Stichting Marhaba 0648779644 e-mail:  info@stmarhaba.nl  Organiseert.

Joke Jongejan, Dialoog in actie. Tel. 06-13785908, e-mail: j.jongejan@dialooginactie.nl. Spreekleiding

Abdelhamid Idrissi, Studiezalen: 06-14499408, e-mail: info@studiezalen.com wordt uitgenodigd met kinderen

 


Hebben “wij” elkaar nodig?

Deze activiteiten namelijk van Stichting Marhaba, hebben we samen georganiseerd Stichting Marhaba en met Laat het van twee kanten komen

Meer informatie bij Abdelhafid, Stichting Marhaba 0648779644 e-mail: info@stmarhaba.nl

Inlichtingen: Luuk Wieringa luwieringa@planet.nl; 020-6144 924

logo-scheiding-bg