WELKOM

Themabijeenkomsten & Dialooggesprekken

Laat het van twee kanten komen’ is een project van bewoners/vrijwilligers in Amsterdam Nieuw-West, die themabijeenkomsten en dialooggesprekken organiseren. Bewoners met een verschillende culturele- en religieuze achtergrond bespreken met elkaar thema’s van maatschappelijk- en intercultureel belang.

Achtergrond

In mei 1997 werd door migrantenorganisaties en buurtinstellingen over culturele grenzen heen een Intercultureel Netwerk opgericht. De bedoeling was om elkaar te leren kennen en bij te dragen aan verbetering van het buurtklimaat.

Naar aanleiding van de aanslagen op 11 september 2001 op het WTC in New York werd door stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer een maand later een bijeenkomst georganiseerd met uitnodiging aan alle Turkse en Marokkaanse moskeeën en aan kerken. “Zijn de spanningen in de buurt nu toegenomen?” was de vraag.

Naar aanleiding van deze vraag is in het Intercultureel Netwerk besloten om een stap verder te zetten en meer mensen bij het gesprek te betrekken. De noodzaak om tot interculturele en interreligieuze gesprekken te komen werd meer dan ooit in het verleden gevoeld.

Aanleiding

Het project ‘Laat het van twee kanten komen’ is na ‘11 september 2001’ op lokaal niveau in Geuzenveld-Slotermeer ontstaan met als leidende gedachte dat vragen van integratie vanuit twee kanten dienden te worden beantwoord. Er diende tweerichtingsverkeer te zijn.

We hebben vastgesteld dat het project zou kunnen bijdragen aan sociale cohesie in de buurt en aan armoedebestrijding als de twee maatschappelijke zaken die alle buurtbewoners gelijkelijk raken.

De constatering dat onze tolerantie meer op onverschilligheid lijkt dan op wederzijdse interesse en begrip, is de aanleiding geweest voor de lancering van het project. Ook gebeurtenissen zoals de moord op Pim Fortuyn en op Van Gogh hebben bepaalde gevoelens in de samenleving blootgelegd en maatschappelijke verhoudingen op ‘scherp’ gezet.

Nodig

Hierdoor meenden de initiatiefnemers dat dialoog en discussie in een sociaal-maatschappelijke context noodzakelijk was geworden.

Met haar activiteiten brengt ‘Laat het van twee kanten komen’ bijna 20 jaar bewoners met verschillende achtergronden bij elkaar. Over diverse onderwerpen wordt gesproken en gediscussieerd.

Bij voorbeeld: Onveiligheidsgevoel in de buurt; Mag je zeggen wat je denkt? Migratie: bedreiging of verrijking? Om de behoefte aan betere dialoog, gesprek en discussie aan te geven heeft het project als naam gekregen ‘Laat het van twee kanten komen’.
Dit geeft de noodzaak van tweerichtingsverkeer aan, in welke context dan ook.