ARCHIEF ACTIVITEITEN

14 februari 2017. Tussen Beloftes en Daden, uitnodiging voor een verkiezingsdebat.
Het debat vindt plaats in de grote zaal van het Huis van de Wijk De Honingraat, Slotermeerlaan 103 H.
Vertegenwoordigers van drie of vier politieke partijen gaan met elkaar en met de zaal in debat.
Mahir Alkaya (nr. 16 van de SP) en Farid Azarkan (nr. 2 van DENK) hebben al toegezegd.
Bij de verkiezingen en bij de daarna te vormen regering komen onderwerpen aan de orde die voor de bewoners van Slotermeer en van Geuzenveld van groot belang zijn. Nog steeds is laag inkomen, werkloosheid en armoede een pijnpunt in onze wijk. Ook zal de mening gevraagd worden over Gelijkwaardigheid voor mensen en ruimte voor culturen en religies.
Van de verschillende partijen willen wij horen hoe zij de positie van de bewoners willen verbeteren na de slechte jaren die achter ons liggen.
De debatleiding berust bij Pieter Webeling.
Het debat begint om 19.30 uur. Vanaf 18.30 uur kunnen mensen elkaar ontmoeten met soep en hapjes. Na afloop is er tijd voor nagesprek.25 januari 2017. Zorg in de buurt van mensen. Uitnodiging voor een avond over de situatie in de thuiszorg.

De avond wordt gehouden in het kader van de komende verkiezingen. De WMO is door de kamer heengegaan. Een kernpunt daarbij is dat organisatie en verantwoordelijkheid niet meer ligt bij de landelijke overheid maar bij de gemeente. Gaat dat wel goed? Vanavond leggen we het accent bij de vraag wat dit allemaal betekent voor de Thuiszorg.
Zowel voor de ontvangers van de thuiszorg als voor de werkers.
Dichter bij de mensen
Aan de hand van de werkwijze van een van de organisaties in de thuiszorg, genaamd Buurtzorg, willen we nagaan wat er veranderd is. Moeten de verschillende soorten thuiszorg, het verplegende en het huishoudelijke deel, uit elkaar gehaald worden? Is er voldoende aandacht voor de mensen om wie het gaat?
Verantwoording afleggen
In een tweede ronde vragen we 2 mensen uit de politiek om te reageren. Vera Bergkamp, kamerlid voor D66, over thuiszorg en de politieke situatie en Teresa Twuijver, fractielid van de SP, over de werking op gemeentelijk niveau.
Programma
Om 18.30 gaat de zaal open en is er een soepmaaltijd; om 19.30 begint het gesprek en om 21.30 is er een afsluitend drankje na. De avond is gratis.
Informatie
Han Dijk (020-6144188, j.p.gdijk@kpnplanet.nl) of Luuk Wieringa (020-6144924, luwieringa@planet.nl).
Deze avond is de vijfde in een reeks van ontmoetingen rondom de participatiesamenleving en wordt georganiseerd door het intercultureel project “Laat het van twee kanten komen”en wordt mede mogelijk gemaakt met ondersteuning van Stichting Eigenwijks en de Vrijwilligerscentrale Amsterdam Nieuw-West.

Opvoeddebatten op 23 en 30 november en op 7 en 14 december 2016.
Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de rol van vaders in de opvoeding erg belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Trias Pedagogica organiseert daarom in opdracht van de gemeente Amsterdam vier opvoeddebatten met ouders en grootouders in Slotermeer.
In deze opvoeddebatten gaan mannen en vrouwen met elkaar in gesprek over verschillende onderwerpen rondom opvoeden en vaderschap. Dit gaat in samenwerking met stichting Eigenwijks en “Laat het van Twee kanten Komen”.
Plaats: de Honingraat, Slotermeerlaan 103-H
Het 1e opvoeddebat is een Algemeen opvoeddebat en vindt plaats op woensdag 23 november.
Het thema van het 2de opvoeddebat is Vaderschap , datum: woensdag 30 november.
Het 3de opvoeddebat vindt plaats op woensdag 7 december en heeft als thema Afstemming in de opvoeding.
Het 4de en laatste debat gaat over Grenzen stellen en wordt gehouden op woensdag 14 december.
Aanmelden kan bij:
De Honingraat. Adres: Slotermeerlaan 103-H.
Contactpersoon : Mostafa Essouilmi
Telefoonnummer/mailadres: 06-47874347 / m.essouilmi@triaspedagogica.nl17 november 2016. Begrijpt u het midden-oosten nog?

Donderdag 17 november spreekt Hans Luiten over de heftige situatie in het Midden Oosten.
Plaats: Huis van de Wijk Pluspunt, Albardakade 5 (naast eindpunt lijn 13).
De zaal is open om 18.30 uur (inloop en soep).
De presentatie begint om 19.30 uur (einde: 22.00 uur)
Voor veel mensen is de situatie in het Midden Oosten verwarrend.
Met een fraaie beamerpresentatie probeert historicus Hans Luiten helderheid te geven. Hij informeert over het uiteenvallen van het Osmaanse Rijk na 1900. Engeland en Frankrijk breidden hun invloed uit, zij trokken grenslijnen op de kaart van het Midden Oosten en hielpen nieuwe regimes in het zadel.
Na de Tweede Wereldoorlog ontstonden tal van tegenbewegingen, werd de staat Israël op de kaart gezet en zochten Rusland en USA bondgenoten.
Wie zijn toch allemaal de strijdende partijen?
Hans Luiten , voormalig stadsdeelvoorzitter van Bos en Lommer, is historicus en bezoekt regelmatig landen in het Midden Oosten.

Activiteiten 2014

 

Datum
Thema
Gastsprekers
Dagvoorzitters
Plaats
Aantal deelnemers
28 febKlaar met discriminatiemeerdere Stichting Kümbet,
Nic. Ruychaverstraat 10
 
5 mrtVerkiezingsdebat onderwerp: WerkloosheidmeerderePieter WebelingHet Pluspunt, Albardakade 5-7 
3 aprCabaret ‘Hokjesgeest’ door Sylvia Wardenaarn.v.t. De Honingraat, Slotermeerlaan 103. Tijd:
ochtend 10.00 uur, avond 19.30 uur
35 en 25
 21 meiParticipatiesamenleving “Hemel of Hel”Han Dijk,
Marianne Bochove, Marja Hoekstra
 Louis Couperusstraat 133/ De Ontmoeting,
Tijd: 19.30-21.30 uur
 

 

21 mei
De participatiesamenleving: Hemel of Hel?’

De participatiesamenleving of doe-democratie is een samenleving waarin iedereen die dat kan verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leven en omgeving, waarbij de (landelijke) overheid geen of slechts een faciliterende rol speelt.
In de volgende bijeenkomst op dinsdag 26 mei 19.30 – 21.15 bespreken we aan dialoogtafels de rol, taak en verantwoordelijkheid van de professional en de vrijwilligersorganisaties in de participatiemaatschappij.
We formuleren bespreekpunten, vragen, standpunten, mitsen en maren tav de participatiemaatschappij.
Tenslotte inventariseren we de leervragen om met elkaar verder inhoud te geven aan de participatiemaatschappij op de werkvloer, in de buurt.

Wanneer: Eerste bijeenkomst: woensdag 21 mei 2014 19.30- 21.15 uur
Tweede bijeenkomst: maandag 26 mei 2014 19.30-21.15 uur
Voor wie: Professionals & Vrijwilligersorganisaties & bewonersinitiatieven uit Geuzenveld-Slotermeer.
Locatie: Louis Couperusstraat 133 (kerkgebouw De Ontmoeting)
Aanmelden: Nettie Sterrenburg n.sterrenburg@vca.nu 020 4081077 06149 27 879

Inlichtingen:
– Huis van de Wijk, Honingraat, tel. 020-8208741
– Luuk Wieringa, tel. 020-61449243 april
Cabaret ‘Hokjesgeest’

Mensen wonen en leven in groepen en volken. Moet je hen daarom indelen en gaan denken in hokjes?
Sylvia Wardenaar is theatermaker. Zij biedt cabaret met een voorstelling waarin de zaal meedoet. Luisteren, lachen en herkennen. Over samenleven en vooroordelen. Over zwart en wit, oorlog en vrede.
Mensen maken hokjes en stoppen anderen daar in. “Vindt jij dat normaal”?
Met liedjes, gedichtjes en een quiz. Over verschillen en anders zijn.
Cabaret om te kijken, lachen en over door te praten na afloop.
Op donderdag 3 april speelt Sylvia tweemaal een voorstelling.
– ‘s morgens om 10.00 uur. Inloop vanaf 9.30 uur.
– ‘s avonds om 19.40 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.
Plaats: Huis van de Wijk de Honingraat (grote zaal, 1e verdieping), Slotermeerlaan 103.
Na afloop van beide voorstellingen is er een gesprek na met koffie en thee erbij.
U bent van harte welkom. Toegang en deelname is gratis.
De voorstellingen ‘Hokjesgeest’  zijn een initiatief van de interculturele werkgroep ‘laat het van twee kanten komen’ in samenwerking met Stadsdeel Nieuw-West en Het Huis van de Wijk.
Inlichtingen:
– Huis van de Wijk, Honingraat, tel. 020-8208741
– Luuk Wieringa, tel. 020-61449245 mrt
Groot Verkiezingsdebat met als onderwerp ‘Werkloosheid’

Een debat tussen politieke partijen waarin ook bewoners een stem hebben. Werkloosheid raakt veel bewoners van ons stadsdeel. Jongeren en ouderen. Wat zijn de politieke partijen van plan in de nieuwe gemeenteraad. Hoe willen zij de werkloosheid terugdringen? Kunnen wij iets van hen verwachten?
En ook: wat verwachten partijen van burgers? Van jongeren en van ouderen?
Deze bijeenkomst vindt plaats op:
5 maart in het Pluspunt, Albardakade 5-7.
Tijd: 18.30 uur inloop, soep en hapjes.
19.30 uur debat, 21.00 uur napraten in het café.

De toegang is gratis.

Voor meer informatie:
Luuk Wieringa, tel. 020-614492428 feb
Klaar met discriminatie! Jong en oud over gelijke kansen

Kun je discriminatie overwinnen? En zo ja, hoe? Wat is je droom en kun je die verwezelijken?
Hoe ga je om met tegenslagen? Heeft praten wel zin? Durft u zich tegen iedereen uit te spreken?
Bent u jong en nieuwsgierig? Wil je ook nadenken over je toekomst? Wilt u jongeren motiveren? En wil jij je laten inspireren? Kom dan luisteren. En zorg dat je gehoord wordt!
Deze bijeenkomst vindt plaats op:
28 februari van 14.00 uur tot 16.00 uur bij Stichting Kumbet, Nic. Ruychaverstraat 10.
De toegang is gratis.

Voor meer informatie:
Luuk Wieringa, luwieringa@planet.nl
Bekir Köse, bekirbas58@hotmail.com

Activiteiten 2013  

Datum
Thema
Gastsprekers
Dagvoorzitters
Plaats
Aantal deelnemers
3 febGesprek tussen jong en oudmeerdere Multibox, Jan de Louterstraat 19ca. 80
3 mrtGesprek tussen jong en oud (vervolg)meerdere Coco’s keuken, Otto Heldringstraat 13d 
5 mrtVrouw in beeldtentoonstelling Pluspunt, Albardakade 7 
7 mrtVrouwen en werken  Multibox, Jan de Louterstraat 19 
6 meiwil je mijn gezicht zien? D?ne FilOpenbare Bibliotheek Osdorp, Osdorpplein 16 
31 meiVan de regelgeving in de drupStephan SteinmetzFr?nk van der LindenPluspunt, Albardakade 738
10 septFeest vanwege 50 jaar kerkgebouw De OntmoetingJulia van Rijn, Hans Staphorsius, Serfanim Uysal e.a. De Ontmoeting, Louis Couperusstraat 133 
13 novGoed onderwijs op de basisschoolwethouder Pieter HilhorstHans LuitenDe Honingraat, Slotermeerlaan 103 

13 nov
Gesprek van ouders en scholen met wethouder Pieter Hilhorst

Goed onderwijs is een zorg van de ouders, van de teams op school en een zorg van de politiek. Er wordt hard gewerkt om de scholen in Slotermeer en Geuzenveld beter te maken. Hoe kunnen ouders en bewoners daaraan bijdragen? De afgelopen maanden heeft een themagroep verkenningen gedaan. Vanavond gaat het gesprek daarover. Pieter Hilhorst, wethouder voor Onderwijs in Amsterdam, luistert, heeft plannen en doet een beroep op ouders, bewoners en scholen.
Deze bijeenkomst vindt plaats op 13 November van 19.30 uur tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in ‘de Honingraat’ , Slotermeerlaan 103.
De toegang is gratis.

Voor meer informatie:
Luuk Wieringa, tel. 020-6144924
Selahattin K?se, tel. 06-47770909

10 sept
Feestavond in de Ontmoeting

De Protestantse gemeente De Ontmoeting viert feest omdat het kerkgebouw 50 jaar bestaat. Dat vieren zij met de buurt. Met de bewoners en de organisaties met wie veel jaren wordt samengewerkt. Want daar zet de wijkgemeente zich voor in: ontmoeten en samenwerken. Over alle grenzen heen.
We beginnen om 18.00u. met een goede maaltijd (halal). Er zijn sprekers die vertellen hoe samenwerken en ontmoeting in de buurt hun leven verrijkt. Als aanwezigen speeddaten we met elkaar: wat hebben wij ontdekt? Wat kan er nog gebeuren?
Het tuinstadtheater zingt liederen over bewoners van Nieuw West.
En natuurlijk: we zien elkaar, we praten en netwerken. De bar is open!
Kom en vier mee.
Programma: – 18.00 zaal open – 18.30 maaltijd – 19.30 welkom & inleiding korte toespraken van Julia van Rijn, Hans Staphorsius en Serfanim Uysal – zang van Tuinstadtheater – tafelgesprekken – afronden – 21.15 napraten in de huiskamer

31 mei
“Van de regelgeving in de drup”.

De middag wordt georganiseerd door het FAN in samenwerking met “Laat het van twee kanten komen” en de OBA en wordt ondersteund door Stichting Eigenwijks.
De bijeenkomst begint om 14.00u. (13.30u. zaal open) in het Pluspunt, vlakbij het Lambertus Zijlplein en het eindpunt van tram 13. Vanaf 16.00u. is er gelegenheid om bij een drankje informeel nog wat door te praten.
Mensen aan de onderkant dreigen nogal eens in een woud van steeds veranderende regels de weg kwijt te raken. Ze krijgen als maar brieven die vaak niet te begrijpen zijn. Zo raakt uit het zicht waar het om zou moeten gaan.
Stephan Steinmetz verzorgt een inleiding over zijn boek “De brievenbus van Mevrouw de Vries”. Fr?nk van der Linden gaat erover in gesprek met hem. Hij legt vervolgens de bevindingen van de auteur voor aan vertegenwoordigers van het stadsdeel (Wethouder Welzijn Jesse Bos is gevraagd) en van welzijnsorganisatie het SEZO (Liselore Bullens) en natuurlijk aan de zaal.
De centrale vraag is niet “wat gaat er allemaal mis?” maar “hoe kan het beter?”
U bent van harte uitgenodigd om de middag bij te wonen en beter zicht te krijgen op de doorwerking van bezuinigingen en privatiseringsmaatregelen in portemonnee en leven van kwetsbare buurtgenoten.


6 mei
Wil je mijn gezicht zien?
Slotbijeenkomst van de tentoonstelling Visible Faces.

Tien portretten van Cigdem Y?ksel maakten een reis door de bibliotheken van Amsterdam Nieuw West. Y?ksel fotografeerde Turkse homo”s en lesbiennes om diversiteit binnen de gemeenschap bespreekbaar te maken. Wat klein begon, met nauwelijks publiciteit, werd steeds wat groter.
In een gezellige ontmoeting met een drankje zwaaien wij de foto”s uit. Wij weten dat de mensen met hun diversiteit bij ons blijven. Daarover gaan wij in gesprek.
De geportretteerden vertellen hoe ze het vonden om zo openlijk voor hun geaardheid uit te komen en hoe hun omgeving erop reageerde.
Gespreksleider is D?ne Fil, werkzaam bij stichting Elance en initiatiefneemster van de Turkse Boot.
Wanneer: op maandag 6 mei. Tijd: 19.30 uur
Waar: openbare bibliotheek Osdorpplein

Info: Luuk Wieringa 020-6144924 luwieringa@planet.nl


7 maart
Vrouwen en werken
Dialoog over de kracht van vrouwen in Nieuw-West

Hoe combineer je de zorgtaken thuis met eventueel (vrijwilligers)werk? Blijf je werken, stop je of ga je minder uren werken? Hoe zit het met kinderopvang en wegen de kosten daarvan op tegen het feit dat je werkt? En wat zijn de financi?le consequenties als je minder gaat werken of helemaal stopt? Of wil je je verder ontwikkelen maar heb je geen tijd? Hoe haal je energie uit je (vrijwilligers)werk? Waarom werk je?

Vrouwen werken vaak in deeltijd en maken onvoldoende uren om financieel zelfstandig te zijn. Ook stromen vrouwen nog te weinig door naar de top van bedrijven. Het talent van vrouwen op de arbeidsmarkt is onmisbaar.

Donderdagavond 7 maart gaan we in de Multibox, Jan de Louterstraat 19 in dialoog over de bovenstaande vragen. De inloop met koffie en thee is vanaf 19.00 uur, het programma start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur.

U bent van harte welkom. Mis het niet en kom mee praten. Deelname is gratis.

Week van de Vrouw
De dialoogavond is onderdeel van: de Week van de Vrouw. Dit is een speciale week in het Pluspunt in Geuzenveld en de Multibox in Slotermeer naar aanleiding van internationale vrouwendag op 8 maart. Gedurende de week zijn er diverse activiteiten voor, door en over vrouwen. Kijk voor het precieze programma van de week op www.eigenwijks.nl


5 maart 2013

Vrouw in Beeld
Dialoog over de kracht van vrouwen in Nieuw-West
Wat beweegt vrouwen in Nieuw-West?

Op dinsdagmorgen 5 maart, 10.00 uur, zijn alle vrouwen van harte welkom om hierover in gesprek te gaan naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Nieuw-West in the Picture’.
Mannen zijn ook welkom, maar… de vrouw staat deze ochtend centraal.

De reizende foto-expositie is vanaf maart te zien in de Openbare Bibliotheek en het Huis van de Wijk Geuzenveld, die gevestigd zijn in het Pluspunt aan de Albardakade 7 in Geuzenveld. Op dinsdag 5 maart is de officiele opening van ‘Nieuw-West in the Picture’ in samenwerking met Dialoog in Actie, Laat het van twee kanten komen, Eigenwijks en de OBA.

Gedurende de ochtend is er ruimte om de expositie te bekijken, waarna het team van Dialoog in Actie met de bezoekers in dialoog gaat over de verschillende gezichten en de kracht van vrouwen in Nieuw-West.
Inloop met koffie en thee is vanaf 9.30 uur, het programma start om 10.00 uur en duurt tot 11.45 uur.
Deelname is gratis.

De dialoogochtend is onderdeel van de Week van de Vrouw. Dit is een speciale week naar aanleiding van internationale vrouwendag op 8 maart. Gedurende de week zijn er diverse activiteiten voor, door en over vrouwen.
Kijk vor het volledige programma van de week op http://www.eigenwijks.nl


3 maart 2013

Oud ontmoet Jong ontmoet Oud.
en gaan in gesprek.
Jongeren en Ouderen praten over Samenleven in de buurt.

Wanneer: Zondagmiddag 3 maart 2013, 15.30 – 17.30 uur
Waar: Coco’s keuken, Otto Heldringstraat 13d

Jong & Oud in Slotervaart
Hoe leven we samen, waar ontmoeten we elkaar?
Wat verbindt ons en waarin verschillen we?
Wat kunnen we van elkaar leren? Wanneer ben je eigenlijk jong of oud?
Heeft praten wel zin? Durf je je tegen iedereen uit te spreken over hoe je zou willen samenleven?
Bent u oud of jong en nieuwsgierig? Wil je ook weten wat er gebeurt in de wijk?
Kom dan luisteren. En zorg dat u gehoord wordt!

Koffie, thee en fris en gespreksleiders staan klaar.

Met filmfragmenten uit Nieuw-West, Toen en Nu.

Meer informatie bij Joke Jongejan, Dialoog in Actie,
06-13785908 of 020-5353700 of stuur een e-mail naar j.jongejan@dialooginactie.nl


3 februari 2013

Oud ontmoet Jong ontmoet Oud.
In gesprek, samen voor een veilige buurt.
Jongeren en Ouderen hebben ’t ergens over.

Wanneer: Zondagmiddag 3 februari 2013, van 14.00 tot ca. 16.30 uur.
Waar: de Multibox, Jan de Louterstraat 19 (Huis van de Wijk)

Voel je je, voelt u, zich veilig in de buurt?
Hoe maken we ’t veilig voor onszelf en voor elkaar?
Wat kunnen we doen aan de veiligheid in de buurt, op school, in de sportclub?
Wat kan ik doebn, en wat doen we er samen aan.
Heeft praten erover wel zin?
Of durf je niet te praten over veiligheid…

Bent u oud of jong en nieuwsgierig? Wil je ook weten wat er gebeurt in de wijk?
Zorg dat u gehoord wordt en kom luisteren.

Koffie, thee en fris, hapjes en gespreksleiders staan klaar.

Met filmfragmenten uit het heden en verleden van Nieuw-West.

Meer informatie bij Joke Jongejan, Dialoog in Actie,
06-13785908 of 020-5353700 of stuur een e-mail naar j.jongejan@dialooginactie.nl

Activiteiten 2012

 

 

Datum
Thema
Gastsprekers
Dagvoorzitters
Plaats
Aantal deelnemers
12 decWil jij mijn gezicht zien ?Yüksel CigdemJurgen MaasOBA Plein ’40-’4545
27 nov‘Maar, wij zijn Amsterdam’Mostafa Hilali Dr. Rachel ReedijkIla KasemStichting Argan,
Jan Tooropstraat 6A
80
16 aprilAfghanistan: ver weg en dichtbijJurgen Maas Het Pluspunt,
Albardakade 3
19.30 uur
 
4 aprilVoel ik mij hier thuis?
Het verhaal gaat door?.
  Multibox – Huis van de Wijk
Jan de Louterstraat 19
19.30 uur
 
29 maartBen ik hier thuis? BurgemeesterNovacollege Amsterdam Hogguerstraat 2 19.30 uur 
21 feb(voorlopig) Marokko als modern land.
Hebben Marokkanen uit Europa
daarbij een inbreng?
Kees BeekmansFrènk van der Lindenhet Pluspunt, Albardakade 

 

WIL JIJ MIJN GEZICHT ZIEN ?

In de OBA aan Plein 40-45 hangen deze en andere portretten.
Het zijn gezichten van Turkse lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders uit Amsterdam en Istanbul, gemaakt door journaliste Cigdem Yüksel.
Homoseksualiteit is een gevoelig onderwerp waar vaak weinig of moeizaam over gesproken wordt. Binnen de Turkse, de Marokkaanse en ook de Nederlandse gemeenschappen. Veel lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders worstelen met hun cultuur, religie en familie.
Wie wil werkelijk hun gezicht zien? Hun wezen erkennen? Welke moeite kost het ruimte te maken zodat ieder mens zichzelf kan zijn? Hoe komen de gemeenschappen en de families verder? Enkele geportretteerden zullen van hun ervaringen vertellen.

Samen met OBA en Cigdem Yüksel organiseert “Laat het van twee kanten komen” een bijeenkomst voor het uitwisselen van ervaringen. Jong en oud kunnen hier met elkaar in gesprek. Daarom nodigen wij dit keer mensen gericht uit.

Mijn gezicht

Tijd: Maandagavond 10 december 19.30 – 21.30 uur

Plaats: OBA, Plein 40-45

Gespreksleider: Jurgen Maas

 


 

27 november

“Maar, wij zijn Amsterdam”

Onder de titel “Maar, wij zijn Amsterdam” wordt er een dialoogavond georganiseerd naar aanleiding van de gespannen situatie in Gaza.
Dinsdagavond 27 november a.s. komen Joodse en Islamitische Amsterdammers bij elkaar om te tonen dat zij zich niet door het conflict laten afnemen wat zo zorgvuldig is opgebouwd, namelijk de onderlinge vriendschap tussen Moslims en Joden in Amsterdam.
De afgelopen jaren is er door beide groeperingen hard gewerkt om onderling bruggen te slaan, vriendschappen te sluiten en samen te werken in onze stad.
Nu, met het conflict in onze gedachten, met demonstraties voor en demonstraties tegen, willen wij burgers van Amsterdam tonen dat de strijd daar is. Maar, wij zijn Amsterdam! Hier willen wij als burgers onze onderlinge banden onderhouden.
Wij roepen u ook op om deze avond aanwezig te zijn en onze boodschap te ondersteunen.

De avond vindt plaats bij Stichting Argan, Jan Tooropstraat 6A.
Om 20.00 uur zal burgemeester van der Laan de avond openen. Twee betrokken Amsterdammers, Mostafa Hilali (historicus en bestuurslid van het Joods Marokkaans Netwerk Amsterdam (JMNA) en Dr. Rachel Reedijk (cultureel antropoloog), zullen onder leiding van Ila Kasem het woord voeren.
Daarna volgt een gesprek met de aanwezigen.

U dient zich voor deze avond van te voren aan te melden via info@argan.nl

De avond “Maar, wij zijn Amsterdam” is een initiatief van Stichting Argan, Het Zevenmanschap, Stichting Connect, het Joods Marokkaans Netwerk Amsterdam (JMNA) e.a..

 


 

21 februari

Marokko als modern land. Hebben Marokkanen uit Europa daarbij een inbreng?

Spreker is Kees Beekmans. Hij was docent op een VMBO-school en gaf les
aan leerlingen van Marokkaanse huize. Zijn zoektocht naar meer kennis
over de achtergronden van zijn leerlingen heeft hem naar Marokko
gebracht. Enkele jaren woonde hij daar als correspondent. Dit leverde
een aantal boeken en vele stukken in de Volkskrant en de Groene
Amsterdammer op. Zijn laatste boek heet Marokko, tussen Hoofddoek en
string
. Over modernisering in een Arabisch land.

Op deze bijeenkomst worden antwoorden gezocht op vragen zoals ?Hoe
ontwikkelt zich de Marokkaanse gemeenschap in Nederland? Treden dezelfde
veranderingsprocessen onder Marokkanen hier in Nederland op als die waar
Beekmans in zijn boek over schreef? Hoe bestaan er spanningen tussen
religie, secularisme en de ontwikkeling van individualisme in de
Marokkaanse gemeenschap in Nederland??

21 februari. Pluspunt, Albardakade, Geuzenveld, bij eindpunt lijn 13.

Vooraf is er een soepmaaltijd vanaf 18.30 u. het interview met Kees
Beekmans begint om 19.30 u.

 


29 maart

Voel ik mij hier thuis?

In de vorm van een toneelstuk vertellen drie personen, Christen, Moslim en Jood, afkomstig uit resp Afrika,
Midden Oosten en Europa wat hen en hun familie is overkomen. Als vluchteling,als migrant en als gediscrimineerde.
De wanhoop van de oorlogssituatie en de hoop die hun religieuze bronnen hen bieden, komen aan bod.
Alle drie zoeken zij een nieuwe plaats om te wonen. Maar voelen zij zich daar thuis?

Deze voorstelling biedt gelegenheid met wijkbewoners afkomstig uit diverse culturen in gesprek te gaan.
Velen zowel allochtoon als autochtoon hebben hun geboortegebied, hun vaderhuis verlaten.
Vaak door nood gedwongen. In de meltingpot van Nieuw West leidt dit tot mogelijkheden en kansen,
maar ook tot knelpunten. De vraag van deze bijeenkomst richt zich niet in de eerste plaats
op de sociale en economische problematiek.
Vooral de lagen van ervaring en van gevoel zullen ditmaal naar boven kunnen komen.
Is er werkelijk plaats voor ieder? Is er besef van een veilige en warme woonplek?
Kan ik mij met gezin en familie in vrijheid en rust ontplooien? Of wordt ik weer opgejaagd?
Kortom: Voel ik mij hier thuis?

Plaats: Novacollege, Burgemeester Hogguerstraat 2, 19.30 u

We beginnen om 19.00 uur gezamenlijk met een kleine maaltijd (halal).

Om 20.00 uur start de voorstelling.

Toegang is gratis.

De voorstelling is Nederlandstalig.

 


4 april

Voel ik mij hier thuis? Het verhaal gaat door…

Een avond om door te praten over de theatervoorstelling.

Nu kunnen wij zelf de hoofdpersoon worden. We kunnen elkaar vertellen wat we hebben achtergelaten, daar in het land van onze geboorte. Hoe de reis is gegaan. Hoe de ontvangst is geweest. En wat er veranderd is.Voor veel mensen is de situatie er de laatste jaren niet beter op geworden.

De vraag: “voel ik mij hier thuis” blijft kriebelen en uitdagen. Bij alle bewoners.

De Interculturele Werkgroep “Laat het van twee kanten komen” wil graag op deze avond de ontmoeting, en misschien ook wel de wrijving, aangaan.

Het is als in het toneelstuk: niet door zoete vertellingen, maar door eerlijke en ware weergave komt onze moeizame en gezamenlijke woonsituatie op tafel.

Wij nodigen u uit te komen. Misschien hebt u een foto, of iets anders om bij te vertellen.
Neem dát mee.

Luuk Wieringa

Hieronder staat een uitspraak van iemand toen hij hoorde over dit project:

Jong, overmoedig

schreef ik eens over

‘de mens onderweg’

Vandaag vraag ik:

Wie kent zijn reis

Wie zijn stad van aankomst


16 april

Interview en debat met Tahmina Akefi.

Gespreksleider Jurgen Maas.

Afghanistan: ver weg en dichtbij

Voor bewoners van een stadsdeel ligt Afghanistan ver weg.

Het behoort niet tot de dagelijkse zorgen.

Toch duikt de naam van dit land elke dag weer op in het nieuws.

Veel Europese landen bemoeien zich momenteel met dat land, voeren er strijd.
Zoals Rusland dat daarvoor deed. En daarvoor het koloniale Engeland.
Dit land biedt een doorgang tussen het Midden-Oosten en Voor-Azië, tussen het continent en de oceaan.
Wat is de invloed van een eeuwenoude cultuur bij botsende belangen?
Hoe leeft de bevolking? Hoe ontdekken kinderen het leven van hun familie en van de stad?

Hierover schrijft Tahmina Akefi (1983).

Zij is geboren in Kabul en heeft er tot haar twaalfde gewoond.

Haar ouders komen oorspronkelijk uit Herat, een provincie in het westen van Afghanistan.

Zij schreef de autobiografische roman Geen van ons keek om.

Zij vertelt over een hechte vriendschap tussen twee meisjes die opgroeien in Kabul tijdens de oorlog.

Akefi heeft journalistiek gestuurd en werkte tot begin 2011 voor het NOS Journaal.

In 2009 keerde ze na veertien jaar terug naar Kabul die ze de stad van haar herinneringen noemt.

Gespreksleider is Jurgen Maas (1968);

Hij is samensteller en incidenteel presentator van het Radio 1-programma De Andere Wereld op de vroege zondagochtend
en presentator van OBA Live op dinsdag.

In zijn vrije tijd is hij hoofdredacteur van ZemZem, tijdschrift over het Midden-Oosten, Noord-Afrika en islam.

Plaats: Het Pluspunt, Albardakade 3, om 19.30 uur

De toegang is gratis.

Vanaf 18.30 bent u welkom om samen een kop soep te eten.

Na afloop is er gelegenheid met elkaar na te praten.

Deze bijeenkomst is een co-produktie met OBA NieuwWest.

‘MAAR, WIJ ZIJN AMSTERDAM!’

Joodse en Islamitische Amsterdammers en Gaza

Na dagen van spanning in Gaza en Israël is er op dit moment sprake van een ´staakt het vuren´.
Dit nadat er de afgelopen periode opnieuw diepe wonden zijn geslagen.
Wonden die vanzelfsprekend zowel aan de Islamitische als Joodse burgers in onze stad Amsterdam niet voorbij zijn gegaan.
Omstandigheden als deze hebben in het verleden de onderlinge verhoudingen bemoeilijkt.
De afgelopen jaren is er echter hard gewerkt door beide groeperingen om onderling bruggen te slaan, vriendschappen te sluiten en samen te werken in onze stad. Nu, met het conflict in onze gedachten, met demonstraties voor en demonstraties tegen, willen wij burgers van Amsterdam tonen dat de strijd daar is.
Maar, wij zijn Amsterdam!
Hier willen wij als burgers onze onderlinge banden onderhouden.

Dinsdagavond 27 november a.s. komen wij bij elkaar om te tonen dat wij ons niet door het conflict laten afnemen wat zo zorgvuldig is opgebouwd, namelijk de onderlinge vriendschap tussen Moslims en Joden in Amsterdam.
Wij roepen u ook op om deze avond aanwezig te zijn en onze boodschap te ondersteunen.

De avond vindt plaats bij stichting Argan, Jan Tooropstraat 6A.
Om 20.00 uur zal burgemeester Van der Laan de avond openen. Twee betrokken Amsterdammers, Mostafa Hilali (historicus en bestuurslid van het Joods Marokkaans Netwerk Amsterdam (JMNA) en Dr. Rachel Reedijk (cultureel antropoloog), zullen onder leiding van Ila Kasem het woord voeren.

Daarna volgt een gesprek met de aanwezigen.

U dient zich voor deze avond van te voren aan te melden via info@argan.nl

De avond ‘Maar, wij zijn Amsterdam’ is een initiatief van Stichting Argan, Het Zevenmanschap, Stichting Connect, het  Joods Marokkaans Netwerk Amsterdam (JMNA) e.a..

Activiteiten 2011


 

Datum
Thema
Gastsprekers
Dagvoorzitters
Aantal deelnemers
11 aprilBereikt de Arabische lente Nieuw-West?Saabri Saad el-HamusFrénk van der Linden40
12 sept10 jaar na 11 septemberAbdelkader Benali
Michèl Tromp
Frénk van der Linden70
(samen met OBA)
11 oktOnveiligheidsgevoel in de buurtAhmed Baadoud
stadsdeelvoorzitter
Hugo Logtenberg65
21 novVinexwijk Versus VogelaarwijkNaema ElBezazRuud Freere35
(samen met OBA)Dialoogbijeenkomsten samen met stichting AFAK

Datum
Thema
Plaats
Gespreksleider
Aantal deelnemers
11 janMag je zeggen wat je denkt?Dock-BuurtbelangenJoke Jongejan30
8 maartKun je als mens alles zelf beslissen?AFAK- ConfuciuspleinJoke Jongejan31

Activiteiten 2010


 

Datum
Thema
Gastsprekers
Dagvoorzitters
Aantal deelnemers
10 febrHoe vind je je plaats in de samenleving?G.Gürbüz Yabas; Nuweira Youskine
Malika alFahmi
Tuncay Cinibulak
Frénk vd Linden vz38
24 maartPraten over God is praten over mensenRobin de Bood
Herman Meijer
Nuweira Youskine, vz25
18 septGrenzenloos feestvieren Standupcomedian Hakim NaasiKlezmerband Di Gojim80
20 oktNieuw-West tussen Mokum en MekkaProf. Ant. Wessels, em-hoogleraar GodsdienstwetenschapLuuk Wieringa50
24 novWelke toekomst heeft onze buurt?Mevr. Jesse Bos, portefeuillehouder Nieuw-WestLuuk Wieringa60
1 decPraatjes vullen geen gaatjes Tweede ArmoedeconferentieMirjam Pool
Mevr. Jesse Bos, portefeuillehouder Nieuw-West
Hans Krikke
Prem Radhakishun
80Dialoogbijeenkomsten samen met stichting AFAK

Datum
Thema
Plaats
Gespreksleider
Aantal deelnemers
1 febrDemocratie in discussieDock-BuurtbelangenLuuk Wieringa22
25 aprilKunnen jong en oud samenleven?Dock-BuurtbelangenJoke Jongejan19
26 meiVakantie?? Vakantie!!Dock ? BuurtbelangenJoke Jongejan16
8 aprilTraining Socratische MethodeDock- BuurtbelangenDr Karel van Haaften
Joke Jongejan
28

Activiteiten 2009


 

Datum
Thema
Gastsprekers
Dagvoorzitters
Aantal deelnemers
12 febMigratie: Bedreiging of verrijking?Paul Scheffer
T.de Ruijter, portefeuillehouder
Tarik Yousif125
3 juniArmoedeconferentiemet o.a.dr R.Koopman,
vz armoede-rapport Amsterdam
Prem Radhakishun59 personen
26 organisatiesDialoogbijeenkomsten samen met stichting AFAK

Datum
Thema
Plaats
Gespreksleider
Aantal deelnemers
02 maartVrede en conflictBuurtbelangenJoke Jongejan27
20 aprilWat is goed wonen?BuurtbelangenLuuk Wieringa23
18 meiOpvoeding: heeft opvoeding een doel?BuurtbelangenJoke Jongejan28
9 septWelke zorg hebben ouderen nodig?Leger des HeilsMet Iftar
Luuk Wieringa
M. Aznadi
55
13 oktKun je omhoog op de sociale ladder?Leger des Heilsn.a.v.Suikerfeest
M.Aznadi
Luuk Wieringa
45
1 novDialoog digitaalNieuw GeuzenveldDag van de Dialoog
Luuk Wieringa
13
o.a. 6 ll Nova College

Activiteiten 2008


 

Datum
Thema
Gastsprekers
Dagvoorzitters
Aantal deelnemers
28 febVeranderen religies door de eeuwen heen ?Nico ter Linden, Mohamed AjoaouBart Top62
20 novMaakt uitsluiting mensen ziek?Maartje Goudriaan,
Jan Smits (GGZ)
P.Dikken, portefeuillehouder
Cees Grimbergen52 (samen met GGZ)Dialoogbijeenkomsten samen met stichting AFAK

Datum
Thema
Plaats
Gespreksleider
Aantal deelnemers
27 augOpvoedenBuurtbelangenJoke Jongejan35
24 septWat is een goede buurvrouw, buurman?Leger des HeilsMet Iftar70
04 novWanneer is iemand een goede leider?BuurtbelangenJoke Jongejan25

Activiteiten 2007


 

Datum
Thema
Gastsprekers
Dagvoorzitters
Aantal deelnemers
31 meiVeranderen wij door ontmoeting met anderen?Mohamed Rabbae
Manuela Kalsky
Jacobine Geel73
17 septIftarmaaltijd ?Hoe Moslims en Christenen samen werken aan de toekomst?Isa Seven
Luuk Wieringa (inleiders)
Han Krikke
Willy v/d Grient
55
28 novDragen de media bij aan polarisatie ?Mohammed Benzakour
Mehmet Ulger
Emma Jacson
Bas Soetenhorst
Robin de Bood
Frenk v/d Linde35

Activiteiten 2006


 

Datum
Thema
Gastsprekers
Dagvoorzitters
Aantal deelnemers
13 febGod is barmhartig, Amsterdammers ook?Kees Wagtendonk
Islamdeskundige en mede-oprichter van het Palestina Comité
Bram Grandia, IKON-tv75
24 aprBrengt barmhartigheid mensen bij elkaar?De heer Gautama, IndoloogBram Grandia, IKON-tv46
2 julEmancipatie: Vrouwen vertellen over ?hun? weg naar succesEmel Can-GroenLinks
Sadet Karabulut-SP
Yvonne Aramaké
Saliha Daoud

Activiteiten 2005


 

Datum
Thema
Gastsprekers
Dagvoorzitters
Aantal deelnemers
15 janHoe gaan we samen verder?Minister Rita VerdonkGrethe van Geffen242 vrouwen
18 aprDe relatie tussen de vrijheid van meningsuiting en godsdienstvrijheidAndre Rouvoet, 2e kamerlid van de Christen UnieGuilly Koster83
23 meiKan de Burgemeester de boel bij elkaar houden?Job Cohen, Burgemeester van AmsterdamPrem Radhakishun225
19 septBarmhartigheid, een zorg voor ons allemaal?Cees van Duijn, domineeLuuk Wieringa, lid Stichting Stimulans43
28 novIs Amsterdam nog barmhartig?Lodi v.d. Kamp, RabbijnBram Grandia, IKON-tv38
19 decMoeten/kunnen nieuwe Nederlanders integreren?Paul Rösenmuller, Programmamaker en presentator IKON-tvPrem Radhakishun78

Activiteiten 2004


 

Datum
Thema
Gastsprekers
Dagvoorzitters
Aantal deelnemers
23 aprSamen aan tafel (1)RondetafelgesprekkenPrem Radhakishun75
12 junSamen aan tafel (2)Rondetafelgesprekken 92
20 septKunnen de ‘oosterse’ en ‘westerse’ culturen in de buurt samenleven?Anton Wessels, Hoogleraar GodsdienstwetenschapMalika Al-Fahmi64
9 oktWat is de rol van de islam in onze samenleving?Abdulwahid van Bommel, IslamdeskundigeMalika Al-Fahmi73

Activiteiten 2003


 

Datum
Thema
Gastsprekers
Dagvoorzitters
Aantal deelnemers
27 janVredesaspecten van de religiesMira Rodenburg
Willem Jansen
Mohamed Ajouaou
Aslan Karagül
Bram Grandia van IKON95
6 febVrouwen in dialoogDiscussie n.a.v. bezoek Gesluierde MonologenAdelheid Roosen40
4 decVoelen wij ons thuis?Tineke v.d. KlinkenbergPeter Lankhorst63