WIE ZIJN WIJ

Wij zijn een projectgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties en bewoners.
Als werkgroep staan wij open voor nieuwe ideeën en initiatieven die een meerwaarde kunnen bieden voor en een extra stimulans kunnen geven aan de doelstellingen van “Laat het van Twee kanten komen”.

Samengevat bestaan de doelstellingen van “Laat het van twee kanten komen” uit:

  • Bijdragen aan begrip, acceptatie en respect tussen bevolkingsgroepen van verschillende etnische, culturele en religieuze achtergrond.
  • Bijdragen aan vergroting van de sociale cohesie.
  • Het bieden van een laagdrempelig platform van intercultureel gesprek.
  • Het bieden van een plek voor informeel contact tussen deelraads politici en bewoners.

Afhankelijk van het gekozen onderwerp werken wij met organisaties en instellingen samen met deskundigheid op het gebied van de gekozen thema’s. Stichting Eigenwijks geeft advies en ondersteuning waar mogelijk.

Als lokaal initiatief leveren wij in Amsterdam Nieuw-West een bescheiden bijdrage aan de verbetering van de dialoog tussen de bewoners met hun diverse achtergronden. Daarmee denken wij dat onderling begripacceptatie en respect in het dagelijkse leven bevorderd kunnen worden. Wij betrekken de lokale politici regelmatig als inleider of gastspreker bij onze activiteiten. Wij bieden hen gelegenheid om in informele sfeer bewoners te ontmoeten, met het doel de kloof tussen politiek en bewoners te verkleinen.

Doelstellingen

De werkgroep organiseert de volgende soorten bijeenkomsten:

  • Themabijeenkomsten: een of meer sprekers geven met een lezing of een interview een mening over een onderwerp. Zo heeft Abdelkader Benali bijvoorbeeld over de effecten van 10 jaar na 11 september een lezing gegeven.
  • Dialoogbijeenkomsten: de deelnemers verkennen onderling in groepjes wat mogelijke antwoorden zijn op de vraag: ”kunnen jong en oud elkaar begrijpen?”
  • Conferentie: een onderwerp als “armoede in het stadsdeel” wordt door enkele sprekers belicht, en samen met de aanwezigen wordt gezocht naar concrete handvatten in de strijd tegen armoede.
logo-scheiding-bg