Wie zijn wij:

‘Laat het van twee kanten komen’ is een project van een aantal vrijwilligers/bewoners uit voormalig stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer. De projectgroep bestaat uit (vertegenwoordigers van) organisaties en individuele personen.

Als werkgroep staan wij open voor nieuwe ideeën en initiatieven die een meerwaarde kunnen bieden en een extra stimulans kunnen geven. Afhankelijk van het gekozen onderwerp werken wij afwisselend samen met diverse organisaties en instellingen., zoals de Openbare Bibliotheek in NieuwWest en AFAK. Stichting Eigenwijks faciliteert ons en biedt ondersteuning.

Als lokaal initiatief willen wij in Nieuw-West een bescheiden bijdrage leveren aan de verbetering van de dialoog tussen de bewoners met hun diverse achtergronden. Daarmee denken wij dat onderling begrip, acceptatie en respect in het dagelijkse leven bevorderd kunnen worden.

Wij betrekken de lokale politici regelmatig als inleider of gastspreker in onze activiteiten. Wij bieden hen gelegenheid om in informele sfeer bewoners te ontmoeten. Zodoende hopen wij de kloof tussen politiek en bewoners te verkleinen.

 

Doelstelling:

– Bijdragen aan begrip, acceptatie en respect tussen bevolkingsgroepen van verschillende etnische, culturele en religieuze achtergrond.

– Bijdragen aan vergroting van de sociale cohesie.

– Het bieden van een laagdrempelig platform van intercultureel gesprek.

– Het bieden van een plek voor informeel contact tussen deelraadspolitici en bewoners.

De werkgroep is actief met drie soorten bijeenkomsten:

– themabijeenkomsten: een of meer sprekers geven met een lezing of een interview een mening over een onderwerp, bijvoorbeeld Abdel;kader Benali over de effekten van ‘ 10 jaar na 9/11’

– dialoogbijeenkomsten: de deelnemers verkennen onderling in kleine groepen wat de vraag ‘ kunnen jong en oud elkaar begrijpen? “ voor hen betekent;

– conferentie: een onderwerp als ‘ armoede in het stadsdeel’ wordt door enkele sprekers belicht, en samen met de aanwezigen wordt gezocht naar concrete handvatten in de strijd tegen armoede.

Voor al deze bijeenkomsten zoekt de werkgroep naar samenwerking met partnerorganisaties in het stadsdeel, zoals Openbare Bibliotheek, migrantenorganisaties, en waar mogelijk medestanders.

De huidige activiteiten hebben een lange aanloopgeschiedenis.

In mei 1997 werd door migrantenorganisaties en buurtinstellingen over culturele grenzen heen een Intercultureel Netwerk opgericht. De bedoeling was om elkaar te leren kennen en bij te dragen aan verbetering van het buurtklimaat.

Naar aanleiding van de aanslagen op 11 september 2001 op het WTC in New York werd door stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer een maand later een bijeenkomst georganiseerd met uitnodiging aan alle Turkse en Marokkaanse moskeeën en aan kerken. ‘Zijn de spanningen in de buurt nu toegenomen?’ was de vraag. Naar aanleiding van dit gesprek is in het Intercultureel Netwerk besloten om een stap verder te zetten en meer mensen bij het gesprek te betrekken. De noodzaak om tot interculturele en interreligieuze gesprekken te komen werd meer dan ooit in het verleden gevoeld.

Het project ‘LAAT HET VAN TWEE KANTEN KOMEN’ werd opgericht in september 2002 met als leidende gedachte dat vragen van integratie vanuit twee kanten dienden te worden beantwoord. Er diende tweerichtingsverkeer te zijn. We hebben vastgesteld dat het project zou kunnen bijdragen aan sociale cohesie in de buurt en aan armoedebestrijding als de twee maatschappelijke zaken die alle buurtbewoners gelijkelijk raken.

De eerste openbare gespreksbijeenkomst vond plaats op 27 januari 2003 met een deelnemersaantal van ca. 90 mensen.

Twee Armoedeconferenties (in juni 2009 en december 2010) leidden tot de oprichting van het Fonds Acute Nood (FAN), aangehangen bij de Stichting Voedselbox.

Zie voor een overzicht van de activiteiten en thema’s in de voorbije jaren bij ‘activiteiten’