Hoe werken wij en zijn wij ontstaan

In mei 1997 werd door migrantenorganisaties en buurtinstellingen over culturele grenzen heen een Intercultureel Netwerk opgericht. De bedoeling was om elkaar te leren kennen en bij te dragen aan verbetering van het buurtklimaat.

Naar aanleiding van de aanslagen op 11 september 2001 op het WTC in New York werd door stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer een maand later een bijeenkomst georganiseerd met uitnodiging aan alle Turkse en Marokkaanse moskeeën en aan kerken. ‘Zijn de spanningen in de buurt nu toegenomen?’ was de vraag. Naar aanleiding van dit gesprek is in het Intercultureel Netwerk besloten om een stap verder te zetten en meer mensen bij het gesprek te betrekken. De noodzaak om tot interculturele en interreligieuze gesprekken te komen werd meer dan ooit in het verleden gevoeld.

Het project ‘LAAT HET VAN TWEE KANTEN KOMEN’ werd opgericht in september 2002 met als leidende gedachte dat vragen van integratie vanuit twee kanten dienden te worden beantwoord. Er diende tweerichtingsverkeer te zijn. We hebben vastgesteld dat het project zou kunnen bijdragen aan sociale cohesie in de buurt en aan armoedebestrijding als twee maatschappelijke zaken die alle buurtbewoners aangaat.

De eerste openbare gespreksbijeenkomst vond plaats op 27 januari 2003 met een deelnemersaantal van ca. 90 mensen.

Twee Armoedeconferenties (in juni 2009 en december 2010) leidden tot de oprichting van het Fonds Acute Nood (FAN), aangehangen bij de Stichting Voedselbox.

Werkvormen momenteel:

– thema-avonden

– dialoogbijeenkomsten

– conferentie