W e l k o m

van2kanten_03

‘Laat het van twee kanten komen’ is een project van bewoners/vrijwilligers in Nieuw-West.Onze hoofdactiviteit is het organiseren van thema-bijeenkomsten en dialooggesprekken. Bewoners van zeer diverse culturele en religieuze achtergrond bespreken met elkaar thema’s van maatschappelijk en intercultureel belang. Een spreker en een avondvoorzitter zorgen voor heldere gespreksstof. Het project ‘Laat het van twee kanten komen’ is na de gebeurtenissen van ‘11 september’ op lokaal niveau in Geuzenveld-Slotermeer ontstaan. De constatering dat onze tolerantie meer op onverschilligheid lijkt dan op wederzijdse interesse en begrip, is de aanleiding geweest.Na ‘11 september’ hebben gebeurtenissen zoals de moord op Pim Fortuyn en op Van Gogh bepaalde gevoelens in de samenleving blootgelegd en maatschappelijke verhoudingen op ‘scherp’ gezet. Hierdoor meenden de initiatiefnemers dat dialoog en discussie in een sociaal-maatschappelijke context noodzakelijk was geworden.Met haar activiteiten brengt ‘Laat het van twee kanten komen’ bijna tien jaar bewoners met verschillende achtergronden bij elkaar. Over diverse onderwerpen wordt gesproken en gediscussieerd. Bij voorbeeld: Onveiligheidsgevoel in de buurt; Mag je zeggen wat je denkt? Migratie: bedreiging of verrijking?Om de behoefte aan betere dialoog, gesprek en discussie aan te geven heeft het project als naam gekregen ‘Laat het van twee kanten komen’. Dit geeft de noodzaak van tweerichtingsverkeer aan, in welke context dan ook.
van2kanten_01

– A  G  E  N  D  A –


vanaf 23 november 2016: 4 opvoeddebatten.
Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de rol van vaders in de opvoeding erg belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Trias Pedagogica organiseert daarom in opdracht van de gemeente Amsterdam vier opvoeddebatten met ouders en grootouders in Slotermeer.
In deze opvoeddebatten gaan mannen en vrouwen met elkaar in gesprek over verschillende onderwerpen rondom opvoeden en vaderschap. Dit gaat in samenwerking met stichting Eigenwijks en ‘Laat het van Twee kanten Komen”.
Plaats: de Honingraat, Slotermeerlaan 103-H
Lees meer


17 november 2016
Begrijp jij het Midden-oosten nog?

Donderdag 17 november spreekt Hans Luiten over de heftige situatie in het Midden Oosten.
Plaats: Huis van de Wijk Pluspunt, Albardakade 5 (naast eindpunt lijn 13).
De zaal is open om 18.30 uur (inloop en soep).
De presentatie begint om 19.30 uur (einde: 22.00 uur)
Voor veel mensen is de situatie in het Midden Oosten verwarrend.
Met een fraaie beamerpresentatie probeert historicus Hans Luiten helderheid te geven.
Lees meer


21 mei 2014
De Participatiesamenleving: Hemel of Hel?

De participatiesamenleving of doe-democratie is een samenleving waarin iedereen die dat kan verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leven.
Plaats: Louis Couperusstraat 133 (kerkgebouw De Ontmoeting).
Tijd: 19.30-21.15 uur
Gratis toegang.

Lees meer


3 april 2014
Cabaret ‘Hokjesgeest’
cabaret_hokjesgeest

Mensen wonen en leven in groepen en volken. Moet je hen daarom indelen en gaan denken in hokjes?
Sylvia Wardenaar geeft 2 cabaretvoorstellingen hierover op donderdag 3 april.
Plaats: Huis van de wijk De Honingraat, Slotermeerlaan 103.
Cabaret om te kijken, lachen en over door te praten na afloop (met koffie en thee).
Gratis toegang.

Lees meer


5 maart 2014

Verkiezingsdebat

is er een groot verkiezingsdebat.
Georganiseerd door “Laat het van twee kanten komen”

Thema: Werkloosheid
Locatie: Het PlusPunt, Albardakade 5-7
Tijd: 18.30 u inloop, soep en hapjes
19.30 u debat en gesprek
21.00 u napraten in het café

Een debat tussen politieke partijen waarin ook bewoners een stem hebben.

Werkloosheid raakt veel bewoners van ons stadsdeel. Jongeren en ouderen.
Wat zijn de politieke partijen van plan in de nieuwe gemeenteraad.
Hoe willen zij werkloosheid terugdringen?
Kunnen wij iets van hen verwachten?
En ook: wat verwachten partijen van de burgers? Van de jongeren en de ouderen?

Lees meer


28 feb. 2014

‘Gelijke Kansen’

Een gesprek met jongeren over ‘gelijke kansen’
Hebben jongeren geen kansen in Amsterdam?
Onder anderen een politieman en een man met een restaurant vertellen.
Zij hebben de moeilijkheden overwonnen.
Ze hebben de baan waarvan ze droomden.
Jongeren gaan met hen en met anderen in gesprek.

Lees meer