W e l k o m

van2kanten_03

‘Laat het van twee kanten komen’ is een project van bewoners/vrijwilligers in Nieuw-West.Onze hoofdactiviteit is het organiseren van thema-bijeenkomsten en dialooggesprekken. Bewoners van zeer diverse culturele en religieuze achtergrond bespreken met elkaar thema’s van maatschappelijk en intercultureel belang. Een spreker en een avondvoorzitter zorgen voor heldere gespreksstof. Het project ‘Laat het van twee kanten komen’ is na de gebeurtenissen van ‘11 september’ op lokaal niveau in Geuzenveld-Slotermeer ontstaan. De constatering dat onze tolerantie meer op onverschilligheid lijkt dan op wederzijdse interesse en begrip, is de aanleiding geweest.Na ‘11 september’ hebben gebeurtenissen zoals de moord op Pim Fortuyn en op Van Gogh bepaalde gevoelens in de samenleving blootgelegd en maatschappelijke verhoudingen op ‘scherp’ gezet. Hierdoor meenden de initiatiefnemers dat dialoog en discussie in een sociaal-maatschappelijke context noodzakelijk was geworden.Met haar activiteiten brengt ‘Laat het van twee kanten komen’ bijna tien jaar bewoners met verschillende achtergronden bij elkaar. Over diverse onderwerpen wordt gesproken en gediscussieerd. Bij voorbeeld: Onveiligheidsgevoel in de buurt; Mag je zeggen wat je denkt? Migratie: bedreiging of verrijking?Om de behoefte aan betere dialoog, gesprek en discussie aan te geven heeft het project als naam gekregen ‘Laat het van twee kanten komen’. Dit geeft de noodzaak van tweerichtingsverkeer aan, in welke context dan ook.
van2kanten_01

– A  G  E  N  D  A –


27 maart 2018.
Immigratie: Hoe lang gaat dat nog door?

De interculturele werkgroep “Laat het van twee kanten komen” organiseert een gesprek hierover met bewoners uit Geuzenveld en Slotermeer.
Prof. James Kennedy, historicus en zelf immigrant, is uitgenodigd om hier meer over te vertellen.
Plaats: Het Pluspunt, Albardakade 5, Geuzenveld.
Programma:
– 18.30 uur: zaal open, inloop met soepmaaltijd.
– 19.30 uur tot 21.30 uur: gesprek.
Lees meer


28 februari 2018.
Verkiezingsdebat

Vertegenwoordigers van 5 politieke partijen: SP, D’66, Denk, PvdA en VVD gaan met elkaar en met de zaal in debat.
Thema’s:
– Laag inkomen, armoede;
– Thuiszorg en WMO;
– Gelijkwaardigheid voor mensen;
– gelijke kansen in het onderwijs;

Debatleiding is in handen van Pieter Webeling

Plaats:
Honingraat, Slotermeerlaan 103H.
Programma:
– 18.30 uur: zaal open, inloop met soep en hapjes.
– 19.30 uur: begin DEBAT.
– 20.30 uur: nagesprek
Lees meer


31 januari 2018.
Samen voor een goede Thuiszorg.

Een avond over de situatie in de Thuiszorg en de marktwerking.
Sinds enkele jaren is de gemeente verantwoordelijk voor de thuiszorg. De ‘hulp in de huishouding’ hoort hier ook bij. Er zijn meer dan 28 aanbieders die met elkaar concurreren in marktwerking. Kan dat anders? Kan dat beter?
Met Coby Groenendijk (SP) en Herman Klein Tiessink (Clientenbelang).
Plaats:
De Ontmoeting, Louis Couperusstraat 33.
Programma:
– zaal open: 18.30 uur, inloop met soep en brood.
– begin gesprek: 19.30 uur.
Lees meer


19 mei 2017.
Jongeren en ouderen praten over de vraag: Waarom herdenken we?

Wat kunnen we van elkaar leren over herdenken?; Wat is herdenken, is het belangrijk en wie of wat herdenken we? Over deze en andere vragen gaan we in gesprek.

Plaats: Het Pluspunt (Huis van Wijk), Albardakade 7.
Er zijn hapjes. Koffie, thee en fris en gesprekleiders staan klaar.
Programma:
– zaal open: 16.15 uur, inloop.
– gesprek: 16.30 – 17.45 uur.
Lees meer


18 april 2017.
Hebben “wij” elkaar nodig?

Het begrip en de tolerantie tussen de etnische en religieuze bevolkingsgroepen bevorderen in Slotermeer en in Geuzenveld, dat is het doel van de Interculturele Werkgroep en dat staat nog steeds recht overeind.
De Interculturele Werkgroep organiseert daarover op 18 april een Kringgesprek met als spreker dhr. Rasit Bal.
Plaats en programma:
Het Pluspunt, Albardakade 5 in Geuzenveld.
Inloop en soepmaaltijd vanaf 18.30 u. Aanvang gesprek om 19.30 u.
Lees meer


14 februari 2017.
Verkiezingsdebat: Tussen Beloftes en Daden.

Bij de verkiezingen zijn onderwerpen aan de orde die voor de bewoners van Slotermeer en van Geuzenveld van groot belang zijn. Nog steeds is laag inkomen, werkloosheid en armoede een pijnpunt in onze wijk. Ook zal de mening worden gevraagd over Gelijkwaardigheid voor mensen en ruimte voor culturen en religies.
Van de verschillende partijen willen wij horen hoe zij de positie van de bewoners willen verbeteren na de slechte jaren die achter ons liggen.
Plaats en programma:
Grote zaal van De Honingraat, Slotermeerlaan 103H.
Om 18.30 gaat de zaal open en kunnen mensen elkaar ontmoeten met soep en hapjes en om 19.30 begint het debat.
Lees meer


25 januari 2017.
Hoe is de situatie in de Thuiszorg?

De avond wordt gehouden in het kader van de komende verkiezingen. De WMO is door de kamer heengegaan. Een kernpunt daarbij is dat organisatie en verantwoordelijkheid niet meer ligt bij de landelijke overheid maar bij de gemeente. Gaat dat wel goed? Vanavond leggen we het accent bij de vraag wat dit allemaal betekent voor de Thuiszorg.
Plaats en programma:
huiskamer van De Ontmoeting, Louis Couperusstraat 133.
Om 18.30 gaat de zaal open en is er een soepmaaltijd en om 19.30 begint het gesprek.
Lees meer


vanaf 23 november 2016: 4 opvoeddebatten.
Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de rol van vaders in de opvoeding erg belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Trias Pedagogica organiseert daarom in opdracht van de gemeente Amsterdam vier opvoeddebatten met ouders en grootouders in Slotermeer.
In deze opvoeddebatten gaan mannen en vrouwen met elkaar in gesprek over verschillende onderwerpen rondom opvoeden en vaderschap. Dit gaat in samenwerking met stichting Eigenwijks en ‘Laat het van Twee kanten Komen”.
Plaats: de Honingraat, Slotermeerlaan 103-H
Lees meer