W e l k o m

van2kanten_03

‘Laat het van twee kanten komen’ is een project van bewoners/vrijwilligers in Nieuw-West.Onze hoofdactiviteit is het organiseren van thema-bijeenkomsten en dialooggesprekken. Bewoners van zeer diverse culturele en religieuze achtergrond bespreken met elkaar thema’s van maatschappelijk en intercultureel belang. Een spreker en een avondvoorzitter zorgen voor heldere gespreksstof. Het project ‘Laat het van twee kanten komen’ is na de gebeurtenissen van ‘11 september’ op lokaal niveau in Geuzenveld-Slotermeer ontstaan. De constatering dat onze tolerantie meer op onverschilligheid lijkt dan op wederzijdse interesse en begrip, is de aanleiding geweest.Na ‘11 september’ hebben gebeurtenissen zoals de moord op Pim Fortuyn en op Van Gogh bepaalde gevoelens in de samenleving blootgelegd en maatschappelijke verhoudingen op ‘scherp’ gezet. Hierdoor meenden de initiatiefnemers dat dialoog en discussie in een sociaal-maatschappelijke context noodzakelijk was geworden.Met haar activiteiten brengt ‘Laat het van twee kanten komen’ bijna tien jaar bewoners met verschillende achtergronden bij elkaar. Over diverse onderwerpen wordt gesproken en gediscussieerd. Bij voorbeeld: Onveiligheidsgevoel in de buurt; Mag je zeggen wat je denkt? Migratie: bedreiging of verrijking?Om de behoefte aan betere dialoog, gesprek en discussie aan te geven heeft het project als naam gekregen ‘Laat het van twee kanten komen’. Dit geeft de noodzaak van tweerichtingsverkeer aan, in welke context dan ook.
van2kanten_01

– A  G  E  N  D  A –


14 februari 2017.
Verkiezingsdebat: Tussen Beloftes en Daden.

Bij de verkiezingen zijn onderwerpen aan de orde die voor de bewoners van Slotermeer en van Geuzenveld van groot belang zijn. Nog steeds is laag inkomen, werkloosheid en armoede een pijnpunt in onze wijk. Ook zal de mening worden gevraagd over Gelijkwaardigheid voor mensen en ruimte voor culturen en religies.
Van de verschillende partijen willen wij horen hoe zij de positie van de bewoners willen verbeteren na de slechte jaren die achter ons liggen.
Plaats en programma:
Grote zaal van De Honingraat, Slotermeerlaan 103H.
Om 18.30 gaat de zaal open en kunnen mensen elkaar ontmoeten met soep en hapjes en om 19.30 begint het debat.
Lees meer


25 januari 2017.
Hoe is de situatie in de Thuiszorg?

De avond wordt gehouden in het kader van de komende verkiezingen. De WMO is door de kamer heengegaan. Een kernpunt daarbij is dat organisatie en verantwoordelijkheid niet meer ligt bij de landelijke overheid maar bij de gemeente. Gaat dat wel goed? Vanavond leggen we het accent bij de vraag wat dit allemaal betekent voor de Thuiszorg.
Plaats en programma:
huiskamer van De Ontmoeting, Louis Couperusstraat 133.
Om 18.30 gaat de zaal open en is er een soepmaaltijd en om 19.30 begint het gesprek.
Lees meer


vanaf 23 november 2016: 4 opvoeddebatten.
Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de rol van vaders in de opvoeding erg belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Trias Pedagogica organiseert daarom in opdracht van de gemeente Amsterdam vier opvoeddebatten met ouders en grootouders in Slotermeer.
In deze opvoeddebatten gaan mannen en vrouwen met elkaar in gesprek over verschillende onderwerpen rondom opvoeden en vaderschap. Dit gaat in samenwerking met stichting Eigenwijks en ‘Laat het van Twee kanten Komen”.
Plaats: de Honingraat, Slotermeerlaan 103-H
Lees meer


19 november 2016.
Begrijp jij het Midden-oosten nog?

Donderdag 17 november spreekt Hans Luiten over de heftige situatie in het Midden Oosten.
Plaats: Huis van de Wijk Pluspunt, Albardakade 5 (naast eindpunt lijn 13).
De zaal is open om 18.30 uur (inloop en soep).
De presentatie begint om 19.30 uur (einde: 22.00 uur)
Voor veel mensen is de situatie in het Midden Oosten verwarrend.
Met een fraaie beamerpresentatie probeert historicus Hans Luiten helderheid te geven.
Lees meer